מחירון לוכד נחשים

איתור נחש

לפי 3 הצעות מחיר
340 ללא לכידה
  • סוג ביקור: איתור בלבד

לכידת נחש

לפי 5 הצעות מחיר
640 ממוצע
  • סוג ביקור: איתור ולכידה

לכידת נחש מורכבת

לפי 2 הצעות מחיר
920 ממוצע
  • סוג ביקור: לכידה נחש מורכבת